home
nase-sluzby
kontakt
firmdatabaze.sk
firmdatabaze.sk
firmdatabaze.sk
header
spr
- Registrácia firmy v našom systéme
- Zverejnenie údajov firmy - podnikateľská činnosť , prevádzky
- Vyhľadávanie podľa názvu produktu, uvedenie certifikátu kvality
- Odkaz na webovú stránku firmy
- Zverejnenie firemného loga
- Zabezpečenie sloganu, a upútavacej vety
- Bezplatná zmena údajov počas jedného účtovného obdobia
- Lokalizácia sídla firmy na mape